Numer telefonu: +48 603-467-157
e-mail: biuro@managergroup.pl

Manager Group Sp. z o.o, 44-100 Gliwice, Powstańców Warszawy 2; KRS 0000386621 Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 648-275-43-08, REGON: 241953704